Drugs inname of medicijnen bij deelnemen aan het verkeer

Drugs inname of medicijnen bij deelnemen aan het verkeer

Jaarlijks sterven er jongeren in het verkeer door het gebruik van drugs, medicijnen of alcohol. Bij 15 procent van de ongevallen is er al zeker sprake van alcoholmisbruik in het verkeer. De feiten wijzen uit dat jongeren onder invloed van drugs en medicijnen ook een afname hebben van de reactiesnelheid wat kan lijden tot een dodelijk ongeval. Men kan ook moeilijk nog de afstanden inschatten tussen de auto’s zelf wat levensgevaarlijk is.

Rijden onder invloed is levensgevaarlijk

Inname van medicijnen en drugs kan levensgevaarlijk in het verkeer. Drugs en medicijnen hebben al meer jongeren laten verongelukken in het verkeer dan elders.

Wat zegt de wet over drugs en medicijnen?

Bepaalde medicijnen en drugs zijn verboden in het verkeer voor de verkeersveiligheid. Dit staat in de wegenverkeerswet artikel 8. Onder invloed van drugs, bepaalde medicijnen en alcohol mag men geen auto besturen .

Hoe gebeurt de controle van druggebruik en medicijnengebruik in het verkeer?

Een eerste test is via het bloed controleren of de persoon in kwestie geen drugs of medicijnen heeft genomen . De politie laat dit onmiddellijk controleren bij vermoeden en door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
Of via de speekseltest: Er wordt nagegaan via het speeksel of er drugs gebruikt zijn of niet. Deze test is nog niet wettig maar zal weldra worden gebruikt om na te gaan of jongeren geen drugs of alcohol gebruiken in het verkeer.

Wat zijn de wettelijke limieten voor drugs ene medicijnen in het verkeer?

Er wordt een wetsvoorstel ingediend om deze limieten beter te kaderen en strafbaar te maken als men te veel medicijnen of drugs gebruikt in het verkeer. Dit moet nog worden besproken in de Tweede Kamer. De limieten voor het gebruik van drugs zoals amfetamines, cocaïne, heroïne, THC en GHB wordt vergeleken met die van een alcoholconcentratie van 0,5 g/L. Drugs, medicijnen in combinatie gebruiken met alcohol wordt er een nultolerantie voorzien. Dit wil zeggen dat men onmiddellijk kan worden aangehouden.

Straffen van gebruik drugs en medicijnen

Bij een alcoholpercentage van 0,8 % kan het Openbaar Ministerie al een rijverbod vorderen. Bij drugmisbruik kan al een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal € 7.800. Men kan ook 5 jaar zijn rijbewijs kwijt zijn.

Beter voorkomen dan genezen en niet drinken, geen drugs of de door wet bepaalde medicijnen en rijden. Dit is meer dan een mensenleven waard.