Milieuzones

milieuzones

Milieuzones

Milieuzones is de term voor een gebied in diverse Nederlandse steden waar het alleen aan schone auto’s en vrachtwagens is toegestaan om het gebied te betreden. De gedachte hierachter is dat deze voertuigen een schonere uitstoot hebben en er daardoor minder fijnstof en andere schadelijke stoffen in de stad vrijkomt. Stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu.

Verschillen

Milieuzones bestaan sinds 2007. Momenteel zijn ze aanwezig in delen van ‘s-Hertogenbosch, Amsterdam, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Utrecht en Rijswijk. Het lastige is echter wel de regels over het wel of niet toestaan van bepaalde voertuigen per plaats kan verschillen. Er is dus geen eenduidig beleid met betrekking tot milieuzones. Individueel kunnen er ook ontheffingen worden aangevraagd.

Milieuzones aanduiden

Sins 2015 is er een speciaal verkeersbord die de grenzen van de milieuzones aanduiden. Het is een wit rechthoekig bord waarin een rode cirkel is geplaatst. Er staat een tekst zone – milieuzone opgeschreven en zal voorzien zijn van een onderbord die duidelijk maakt welke voertuigen niet zijn toegestaan. Het einde van de zone heeft een soortgelijk bord met een grijze cirkel en drie schuine strepen.

Controle

Controle op de naleving van de milieuzones wordt automatisch gedaan door digitale camera’s die het kenteken van een voertuig controleren. Dit gaat razendsnel waardoor er ook een koppeling kan worden gemaakt die de bestuurder waarschuwt dat hij in overtreding is. Betreed de bestuurder toch de milieuzone dan riskeert hij een boete tussen de €50 en €150

Toename

Ondanks de toename van steden die milieuzones invoeren, al dan niet politiek gemotiveerd, valt het resultaat tot nu toe flink tegen. Gemiddeld wordt er een vermindering van schadelijke stoffen gemeten die 1% lager is dan het landelijk gemiddelde. Dat valt te verklaren doordat de natuurlijk aanwezige fijnstof goed is voor 55%. Via onze buurlanden komt 30% over de grens gewaaid. 15% produceren we als land zelf en daarvan is 6% afkomstig door het wegverkeer. Een derde deel hiervan is slijtage van banden remmen en wegdek. Er is dus 4 procent afkomstig door de uitstoot van het gehele wagenpark, dus ook van schonere voertuigen die niet milieu neutraal zijn. De gezondheidswinst van de milieuzones is derhalve zeer beperkt.