Wanneer moet de waterpomp van de auto vervangen worden?

Aanwijzingen om vast te stellen of de waterpomp van uw auto vervangen moet worden

Aanwijzingen om vast te stellen of de waterpomp van uw auto vervangen moet worden

waterpompDe waterpomp is een essentieel onderdeel van de auto en het is belangrijk dat deze naar behoren werkt. Met behulp van deze pomp wordt continu koelvloeistof naar de motor gepompt. Dit zorgt ervoor dat oververhitting wordt voorkomen. Lekkage of kapotte lagers kunnen ernstige schade aan de motor van uw voertuig toebrengen. Ziet onder uw auto plassen koelvloeistof of wordt de motor te warm, dan kan dit erop wijzen dat de waterpomp vernieuwd moet worden.

Welke types waterpompen zijn er verkrijgbaar
Op basis van het type aandrijving:
Riemaandrijving
Kettingaandrijving
Elektrische aandrijving
Op basis van het materiaal waarvan de behuizing is gemaakt:
IJzer
Legeringen van magnesium
Kunststof
Aluminium
Op basis van het materiaal waarvan de waaier is gemaakt:
Gietijzeren
Stalen
Aluminium
Kunststof
Op basis van de waaiersoort:
Gedeeltelijk open
Gesloten

Hoe inspecteert u zelf de waterpomp

Zet uw auto een nacht lang binnen op een schone betonnen ondergrond of leg een stuk karton onder uw automotor. Omdat een waterpomp gewoonlijk lekt bij een draaiende motor is dit niet de beste methode is om eventuele lekkages op te sporen. Ligt er de volgende ochtend koelstof op, dan is er sprake van een lekkage. Dit kan de waterpomp zijn, hoewel ook andere onderdelen (radiatorslang, kachelslang, dop, pakkingen of radiateur) kunnen lekken.

Check de riemaandrijving van de waterpomp. Vind om dit te kunnen doen het ronde deel voor op de waterpomp waaraan de riem is bevestigd. Kijk of er speling op zit. Mocht dit het geval zijn, dan duidt dit op slijtage van de lager en is vervanging noodzakelijk.

Doe de motorkap van uw auto open en luister hoe de motor klinkt. Hoort u een laag krakend geluid, dan is er sprake van slijtage aan het waterpomplager. Dit is meestal duidelijk hoorbaar. De airco-compressor, pomp van de stuurbekrachtiging en de dynamo hebben soortgelijke lagers, wees er dus zeker van waar het geluid zich precies bevindt. Kijk of er geen lekkage is bij de waterpomp. De meeste waterpompen zijn voorzien van een afdichtingsgat waaruit water weg lekt in geval van slijtage van de afdichting.

Het lampje voor de temperatuur licht op. Wanneer de koelvloeistof in het voertuig niet in voldoende mate circuleert als gevolg van een lekkage of omdat de waterpomp defect is, loopt de motortemperatuur op en gaat het controlelampje branden.

Check of op het dashboard het controlelampje aangaat dat aangeeft dat de koelvloeistof bijna op is. In dat geval kan er sprake zijn van een lekkage in het vloeistofreservoir of de waterpomp is kapot. Maar er kan ook ergens in het koelsysteem een lekkage zijn.

Hoe vervangt u de waterpomp

Het is niet zinvol om de waterpomp te repareren. Reiniging en vervanging van de borstels is vaak niet voldoende. Mocht u aan de hand van de bovenstaande stappen een defect hebben geconstateerd, dan is onmiddellijk vervanging van het onderdeel noodzakelijk. Dit kan alleen gebeuren als u over de daarvoor benodigde kennis en het juiste gereedschap beschikt. Lees eerst het instructieboekje aandachtig door en ga dan pas tot de vervangende werkzaamheden over. Deze procedure kan per type of model voertuig verschillen.

De werkwijze die u moet volgen om de waterpomp te kunnen vervangen zijn:
Koelvloeistof in het vooraf klaargezette reservoir laten lopen
Koppel de stekker van de pomp los
De klemmen losmaken en de pomp eruit nemen
De defecte pomp wordt losgekoppeld en er wordt een nieuw onderdeel gemonteerd
Plaats de onderdelen opnieuw in de omgekeerde volgorde en doe de antivriesvloeistof in het reservoir
Ga na of het nieuwe onderdeel goed werkt en of er geen lekkages van koelvloeistof zijn

Omdat de werkzaamheden die verband houden met het vervangen van de waterpomp gecompliceerd en tijdrovend kunnen zijn, is het verstandig om dit door een garagebedrijf te laten doen. Wanneer de waterpomp moet worden vervangen, zullen ook de riemschijven en de riemen moeten worden vernieuwd. Een waterpomp zal gewoonlijk ongeveer 100.000 tot 120.000 kilometer dienst doen. Neem deze waarde in acht, of vervang het onderdeel in een vroeger stadium in geval van storingen en defecten, om schade aan het onderdeel en de motor te voorkomen.

Bron:

https://www.onderdelenstore24.nl/verwarming-koelsysteem/waterpomp

https://nl.wikihow.com/Herkennen-of-de-waterpomp-van-een-auto-vervangen-moet-worden