Minimumsnelheid voor wegverkeer

minimum snelheid wegverkeer

 Wat is de minimumsnelheid voor wegverkeer?

Voor iedereen is het duidelijk dat er een maximumsnelheid aan het verkeer wordt opgelegd. Mensen die te hard rijden worden hiervoor beboet omdat ze de andere verkeersgebruikers in gevaar brengen. Wie echter te traag rijdt, is ook een gevaar op de weg. Voor voetgangers en fietsers vormt traag rijden niet zo snel een probleem, maar voor de andere automobilisten is dit zeer vervelend. Daarom kan er ook een proces-verbaal worden opgesteld door de politie wanneer een bestuurder te traag rijdt. Maar hoe zit het nu precies en wat is de minimumsnelheid op de weg?

Hoe snel moet men rijden op de autosnelweg?

De minimumsnelheid op de autosnelweg bedraagt zestig kilometer per uur in Nederland. Alle voertuigen die op de autosnelweg rijden moeten dus ook minstens zestig kilometer per uur kunnen rijden, waardoor tractoren al nooit op de snelweg kunnen rijden. Het is vanzelfsprekend dat je niet altijd de minimumsnelheid kan rijden. Zo is het toegestaan om trager dan deze ondergrens te rijden wanneer er een file op de weg staat. Ook wanneer er sprake is van slechte weersomstandigheden zoals zeer zware regenval, dichte mist, sneeuwval en besneeuwde, gladde wegen, kan men zonder mogelijke sancties trager rijden dan zestig kilometer per uur.

Hoe snel moet men rijden op autowegen?

Voertuigen moeten minimaal vijftig kilometer per uur kunnen rijden om op de autowegen te mogen rijden. Ook hier geldt dat men van de snelheid mag afwijken bij druk verkeer of hinderende weersomstandigheden.

Hoe snel moet men rijden op alle andere wegen?

Er is geen minimumsnelheid waar je aan moet voldoen op de gewone wegen. Het zou gemakkelijk zijn als er geen andere regels zouden zijn, maar spijtig genoeg is er een lastige regel: je mag zo traag rijden als je wil zolang je het andere verkeer niet hindert. Dit is echter niet zo eenvoudig, want hoe snel is dit? Nergens staat beschreven hoe snel je dan wel moet rijden, dus daarom wordt verwacht dat je steeds redelijk dicht bij de maximale toegestane snelheid rijdt. Waar je vijftig kilometer per uur mag rijden, rijd je dus ook best meer dan veertig. Hier trager dan twintig kilometer per uur rijden, is vragen om problemen wanneer er politieagenten in de buurt zijn.